O nama

Građani – reporteri, aktivisti i kreatori novinska je agencija mladih iz Petrinje.

Petrinjska novinska agencija mladih GRAK.HR.


Izradu ove web stranice i projekt “Građanski centar” potpomogla je Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj web stranice odgovorna je isključivo Udruga IKS. Sadržaj nikako ne odražava stavove Europske unije.

Izvornik web stranice izrađen kroz projekt “Građanski centar” 2013. godine dostupan je na ovoj poveznici.