Novi priručnik za rad s mladima

Organizacija mladih Status: M izdala je novi priručnik za rad s mladima baziran na rodnoj ravnopravnosti, poticanju nenasilja te stjecanja važnih životnih vještina.

Priručnik Y, punog imena Mladi – Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka priručnik je za obuku stručnjaka i stručnjakinja te svih osoba koje rade s mladima s ciljem kvalitetnije i uspješnije promocija rodne ravnopravnosti i zdravog načina života mladića i djevojaka propitivanjem, analiziranjem i dekonstruiranjem postojećih rodnih normi i stereotipa. Cilj je edukacija koje se temelje na metodologiji Priručnika Y izgradnja rodno ravnopravnih stavova mladića i djevojaka, poticanja nenasilja te stjecanja važnih životnih vještina u periodu njihova prelaska u doba rane zrelosti.

Koristeći rodnu perspektivu, fokusirajući se na maskulinitet(e) i feminitet(e), nastojimo dekonstruirati neke od izazova s kojima se mladići i djevojke suočavaju tijekom adolescencije. Ovaj priručnik nastoji izgraditi vještine potrebne mladićima i djevojkama za razvijanje zdravih odnosa utemeljenih na rodnoj ravnopravnosti, shvaćanje svog fizičkog, seksualnog i emocionalnog razvoja te rješavanje svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.

Program je namijenjan je za obuku stručnjaka i stručnjakinja te svih osoba koje rade s mladima s ciljem kvalitetnije i uspješnije promocije:

  • rodne ravnopravnosti
  • nenasilja
  • zdravih načina života mladića i djevojaka

propitivanjem, analiziranjem i dekonstruirem postojećih rodnih normi i stereotipa.

Cilj je edukacija koje se temelje na metodologiji Priručnika Y izgradnja rodno ravnopravnih stavova mladića i djevojaka, poticanja nenasilja te stjecanja važnih životnih vještina u periodu njihova prelaska u doba rane zrelosti.

Program možete pronaći na: http://www.m-centar.hr/program-y/

Program možete preuzeti na: http://www.m-centar.hr/wp-content/uploads/2017/08/Y-Manual-CRO-WEB.pdf