Prvi akademski program namijenjen radu s mladima – Mladi u suvremenom društvu

Filozofski fakultet u Rijeci i Institut za društvena istraživanja iz Zagreba objavili su natječaj za upis u akademski program Mladi u suvremenom društvu, u kojemu je građanski odogoj i obrazovanje jedan od tri glavna stupa.

Budući je ovo prvi takav akademski program u Hrvatskoj, te na taj način i svojevrsno priznanje svima koji su do sada radili, rade ili će raditi s mladima – objavu Filozofskog fakulteta u Rijeci prenosimo u cjelosti.

 

NATJEČAJ za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu u ak. god. 2017./2018.

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu u ak. god. 2017./2018.

Program je rezultat suradnje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Pozivaju se stručnjaci iz prakse koji već rade ili su zainteresirani za rad s mladima i za mlade, na prijavu na program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu.

Početak prijave: od dana objave natječaja u NN i na službenim mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci
Rok prijave: 17. prosinca 2017.
Obavijest o odabiru polaznika: 8. siječnja 2018.
Početak izvedbe programa: 19. siječanj 2018.
Trajanje programa: 15 tjedana (s početkom 19. siječnja 2018.)
Mjesto i vrijeme izvedbe programa: Nastava se provodi na Filozofskom fakutetu u Rijeci, petkom popodne i subotom tijekom dana, svaki drugi vikend. Dio programa provodi se online. Raspored održavanja nastave sudionici će dobiti pri upisu.
Vrsta programa: Program usavršavanja s ECTS bodovima

Cjelokupni program nosi 30 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na program:
1. Završen preddiplomski ili (predbolonjski) dodiplomski studij;
2. Poznavanje engleskog jezika;
3. Poznavanje osnova rada na računalu.

Za prijavu je potrebno poslati sljedeće dokumente (molimo isključivo slati elektronski):

1. Životopis (Europass format)
2. Presliku diplome
3. Motivacijsko pismo (minimalno 500 riječi)

Način prijave: CV, presliku diplome i motivacijsko pismo potrebno je poslati na email adresu: suvremenimladi@gmail.com
Iznos školarine: 800,00 HRK
Način plaćanja: jednokratno plaćanje pri upisu (nakon zaprimanja obavijesti o odabiru)

Broj polaznika je ograničen i planira se upis do 30 polaznika.

Opis programa

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu Sveučilišta u Rijeci i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu odgovor je na jasno artikuliranu potrebu društva za obrazovnim programom koji će biti utemeljen na znanstvenoistraživačkim spoznajama o mladima kao specifičnoj društvenoj skupini. Uvažavajući navedeno obrazovni program Mladi u suvremenom društvu nudi dijapazon znanja i vještina iz više društvenih disciplina potrebnih za razumijevanje društvenog konteksta (s posebnim naglaskom na hrvatsko društvo) u kojem su mladi glavni akteri ili osobito tangirana skupina. Program je jedinstven u Hrvatskoj, no usporediv s najprestižnijim sličnim programima diljem Europske unije te kao takav predstavlja nezaobilaznu sastavnicu suvremenih društvenih znanosti.

Mladi u suvremenom društvu polaznicima će omogućiti stjecanje kompetencija iz područja istraživanja mladih i rada s mladima.

Program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu sastoji se od tri modula koji zajedno pokrivaju najvažnije teme iz područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) mladi i razvoj zajednice.

Tip nastave: Kombinacija direktne nastave (svaki drugi vikend; petkom poslijepodne i subotom), istraživačkoga i praktičnoga rada u zajednici, uz korištenje sustava za udaljeno učenje (Merlin) i kontinuiranu mentorsku podršku.

Jezik izvođenja nastave: hrvatski jezik; gostujuća predavanja međunarodnih stručnjaka (engleski jezik)

POPIS OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA S NOSITELJIMA
Obavezni predmeti Nositelji
Sociologija mladih – teorijski pristupi i znanstvene spoznaje prof. dr. sc. Vlasta Ilišin
Strategije istraživanja mladih i s mladima dr. sc. Anja Gvozdanović
Oblici i pristupi u radu s mladima izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum
Razvoj građanske kompetencije mladih izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum
dr. sc. Nikola Baketa
Praktikum I – istraživački izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum
Praktikum II – metodički dr. sc. Nikola Baketa
Mentorska podrška izv. prof. dr. sc Bojana Ćulum
Sunčana Kusturin,
univ. spec. sup. psihosoc. rada
Izborni predmeti Nositelji
Etika u radu s mladima dr. sc. Ivan Cerovac
Razvoj adolescenata i mladih osoba izv. prof. dr. sc. Sanja
Smojver-Ažić
Država, zajednica i mladi – politička filozofija doc. dr. sc. Nebojša Zelič
Suvremeni problemi mladih – rodni i ekonomski aspekti dr. sc. Ana Maskalan
dr. sc. Dunja Potočnik
Kulturne politike i mladi izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković
Mladi, politika i politika za mlade: Hrvatska u europskom kontekstu prof. dr. sc. Vlasta Ilišin

Kontakt za dodatna pitanja: izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum, voditeljica programa – bculum@ffri.hr