Six months in Petrinja / Šest mjeseci u Petrinji

I arrived to Petrinja on 24th of September 2016. Today is 1st March. I started my 6th month in Petrinja. How I feel? What have I learned? What I did? I want to resume with my opinions.

First of all, the architecture of Petrinja I think is wonderful. You can see beautiful buildings that are heritage of Austria-Hungarian Empire in Petrinja. Also the nature is beautiful, the limitless chestnut forest and mountains have magic ambience.

I think that climate of Petrinja is very similar to Paris. Humidity is very high here. Thanks to it, the area is very convenient for mushroom growing. You can find beautiful mushrooms in forest.

U Petrinju sam stigao 24. rujna 2016. Danas je 1. ožujka i time je počeo moj šesti mjesec boravka u Petrinji. Kako se osjećam? Što sam naučio? Što sam radio? Nastavak slijedi u mojim razmišljanjima.

Prvo i osnovno, po mojem mišljenju je arhitektura u Petrinji predivna. Tu možete vidjeti naslijeđe Austrougarskog carstva u prekrasnim građevinama po gradu. Priroda je također prekrasna s beskrajnim kestenovim šumama i planinama predstavlja magično ozračje.

Mislim da je klima u Petrinji jako slična onoj u Parizu. Vlažnost zraka je jako visoka. Zahvaljujući tomu, područje je vrlo pogodno za uzgoj gljiva. Vrlo je lako naći prekrasne gljive u šumi.

If I make a comparison on life cost between Croatia and other west Balkan countries, life  is much more expensive here than Bosnia, Serbia and Macedonia. Why is it like that? I don’t know, but as a marketing graduate and market research passionate, I think it’s because of migration. I remember the golden rule of research: “Every time you can find official data, you should trust your sentiments sometimes”. Croatia is an EU member and Croatians have free travel and working rights in another EU countries. Perhaps the different life cost comes from this foreign workers funds.

Here, the meal culture is well developed. Ćevapi, burek and rakia are extremely tasty. Croatian cuisine I think is very rich. Each region has different tastes: Adriatic sea, Slavonia, Petrinja…

In this six months, I get new skills. Thanks to Udruga IKS, I learned video and photo editing. I believe that I created really nice videos  and visuals. I joined and supported activities for local youth. I met new persons from different ethno-social backgrounds. I think this situation enriched my life. I get new friends. I think, to work in a multinational ambiance in West Balkan in this period is an unforgettable experience.

 

Ako usporedim cijenu životnih troškova u Hrvatskoj i drugim zemljama zapadnog Balkana, ovdje je život značajno skuplji. Zašto je tomu tako? Ne znam, ali kao prvostupnik marketinga i strastveni istraživač tržišta ja mislim da je zbog migracije. Sjećam se zlatnog pravila istraživanja: “Svaki puta kada naiđeš na službeni podatak, trebao bi ipak vjerovati svojim predosjećanjima.” Hrvatska je članica EU i Hrvati su slobodni putovati i raditi u bilo kojoj od zemalja Europske unije. Vjerojatno je drugačiji život došao radnicima sa stranim financiranjem.

Kultura hrane je ovdje jako razvijena. Ćevapi, burek i rakija su ekstremno ukusni. Hrvatska je kuhinja po mome mišljenju jako bogata. Svaka regija ima drugačije okuse: Jadranski dio, Slavonija, Petrinja…

U proteklih šest mjeseci razvio sam i nove vještine. Zahvaljujući Udruzi IKS, naučio sam tehnike uređivanja fotografije i videa. Vjerujem da sam do sada napravio vrlo dobre vizuale i video sadržaj.  Pridružio sam se i podržavam aktivnosti za lokalne mlade. Upoznao sam mnogo različitih osoba iz različitih etničkih i socijalnih podrijetla. Mislim da mi je ova situacija obogatila život. Stekao sam nove prijatelje. Meni je rad u ovako multinacionalnoj sredini na zapadnom Balkanu do sada bilo nezaboravno iskustvo.

I joined a chestnut festival, an open-door activity in Pedagogy faculty in Petrinja. They were nice experiences for me. We organized lots of workshops, seminars and most of activities for kids, young and elderly people. Each activity taught me something new. We visited schools and home for elderly people in Petrinja.

I assisted as a media stuff in video editing, photo-video recording activities in other ongoing EVS projects. As a main part of our project “Navigating the media current”, we created an amateur, alternative youth news agency and we completed with success our first media workshop about media literacy.

For our activities, I think the weak point is low participation rate. Unfortunately in Petrinja we have an unemployment and emigration problem: young people preffer to work abroad. Each month we hear a new friend left the city or this country. I think, this situation has a negative effect on participation rate in our activities. I hear that the summer period, some people go sea-side of Croatia. It means, we can lose more population in summer period.

The nature is wonderful in summer in Petrinja. With an optimistic point of view, I will work for completing the project with success.

Sudjelovao sam na Kestenijadi i Sajmu udruga Učiteljskog fakulteta – odsjek u Petrinji. Bila su to jako lijepa iskustva za mene. Organizirali smo puno radionica, seminara i aktivnosti za djecu, mlade i starije osobe. Svaka nova aktivnost naučila me nešto novo. Posjetili smo škole i Dom za starije i nemoćne osobe u Petrinji.

Kao dio medija projekta “Navigating the media current” sudjelovao sam u montaži i snimanju aktivnosti u drugim projektima, a pokrenuli smo i amatersku alternativnu mladenačku novinsku agenciju i do sada smo uspješno završili prvu radionicu o medijskoj pismenosti.

Slabom točkom naših aktivnosti vidim malu uključenost zajednice. Na žalost, u Petrinji su najveći problemi nezaposlenost i emigracija: mladi preferiraju raditi van Hrvatske. Iz mjeseca u mjesec čujemo kako je netko napustio grad ili državu. Mislim kako ova situacija ima negativan efekt na naše aktivnosti. Čuo sam i da dosta ljudi preko ljeta ide na more. To bi značilo da ćemo izgubiti još populacije za vrijeme ljetnih mjeseci.

Priroda u Petrinji u ljetnim mjesecima je prelijepa. S optimizmom na vidiku, radit ću na uspješnom izvršavanju ciljeva projekta.

 

Deniz Yoldas