Youth exchange workshop / Radionica o razmjenama mladih

The youth exchange workshop in Udruga IKS passed on March 2nd. Volunteers from Latvia, Spain and Russia prepared amazing presentation about how useful it for youngsters to participate in youth exchanges. They gave all necessary information about how to apply, what do they need to participate, who to contact for details and help and support.

Radionica o razmjenama mladih održana je 2. ožujka u Udruzi IKS. Volonteri iz Latvije, Španjolske i Rusije pripremili su izvrsnu prezentaciju o tomu koliko je mladima korisno sudjelovati na razmjenama mladih. Sve potrebne informacije su dane mladima kako se prijaviti, što trebaju da bi mogli sudjelovati  te koga kontaktirati za pomoć i podršku.

Darta, volunteer from Latvia told her experience of participating youth exchanging, showed videos and pictures which should inspire youth in Petrinja.

Volonterka Darta iz Latvije ispričala je svoja iskustva sudjelovanja na razmjenama, pokazala video snimke i fotografije koje bi trebale biti inspiracija mladima u Petrinji.

Bunch of fun activities were prepared for participants to show how fun and cool youth exchanges can be. Participants had a great time. Organizers were answering all the questions and giving useful advices to those who were interested.

Pripremljene su bile brojne zabavne aktivnosti kako bi pokazali koliko su cool i zabavne razmjene mladih. Sudionici su se dobro proveli, a organizatori su odgovarali na sva pitanja i davali korisne savjete onima koji su bili zainteresirani.

International volunteers hope to continue presenting the importance of youth exchanges and inspire young people in Petrinja to take chance and participate. They hope to do this amazing presentation for bigger audience of youngsters in schools or city halls.

Strani volonteri se nadaju da će i dalje prezentirati važnost razmjena mladih i nadahnuti mlade ljude iz Petrinje da okušaju svoju sreću i sudjeluju. Nadaju se i da će imati priliku ovu izvrsnu prezentaciju predstaviti široj publici u školama ili gradskim vijećnicama.

Report by Alina Davtyan